Zpět

Tvorba - Próza

Všechno zde jsou hodně staré věci, ale myslím, že stále mají co říct a rozhodně se za ně nestydím (jinak je tady nenechávám, že).

Mám i něco novějšího, ale to musím ještě probrat a snad časem doplním.

Edit 2020: něčeho novějšího je již několik sešitů...:)

Temný stín někde v dáli

Je jako temný stín někde v dáli, kam jen nejbystřejší oko dohlédne a i to jen rozmazaně. Tak rozmazaně, že vidí jen stíny, jednímž z nich je i on. Ob…

Zdání či démon

Nemohu. Nemohu neposlechnout. Hlas. Úpěnlivé volání. Drásající duši. Rvoucí srdce. Chci se jím nechat roztrhat. Ale přesto nechci být roztrhán. Tlapy…

Tečka za minulostí

Temnotu za okny prořízl blesk vylétnuvší z černých mraků těžších než olovo. Zvedl hlavu od papíru, zahleděl se do nicoty za oknem a jeho mysl naplnila…

Konec je obsažen v počátku

Konec je obsažen v počátku. Už když uděláme první krok, přesněji už v okamžiku kdy nás napadne tento krok udělat, je předem jasné kde a jak přesně naš…

Zachránci

Co na neštěstí bližního „povznáší“ – Dostal se do neštěstí a teď za ním přicházejí „soucitní“ a malují mu jeho neštěstí živými barvami, - a nakonec od…