Zpět

Strom smutku Poezie

Kořeny hlubší
než základy tohoto světa.
Dřevo tvrdší
než nejpevnější ocel.
Kmen tlustší
než největší světadíl.
Květy zářivější
než jas poledního slunce.

Hrdě a majestátně tyčící se
do výšek nadnebeských.
Strom smutku
bolesti a nenávisti.

Vyšplhám na nejvyšší větev
a skočím do hlubiny pod ní.