Zpět

Slunce Poezie

fialové slunce
pomalu
pomalu padá

tříští se
o ostré siluety skal

tisíce drobných úlomků
jako hejno ohnivých světlušek
hraje si s cáry temnoty

jiné jako třpytivé
střepiny granátů
trhají naše sny

nevyjde
už nikdy nevyjde
slunce roztříštěné o skály