Zpět

Šlapat po hvězdách Poezie

Nahoru,
do výšky nejvyšší
stoupati by chtěl.
I hora nejvyšší
nízká příliš mu jest.
Mraky proplouti by chtěl
a dotknouti se hvězd.
I hvězdy však
nízké zdají se mu býti.
Šplhati po nich výš,
šlapati po nich
kráčeje ve výšinách
nadhvězdných,
tak by tomu chtěl.
Avšak posavad se ani
od země neodlepil.
Jak mohl by také,
když neví kde nahoře je
ani kde dole jest.
Kde lehký vzduch proudí
a kde těžká hlína leží zas.