Zpět

Přijde náhle a nečekaně Poezie

přijde náhle a nečekaně
jako bouře za jasného letního dne
jako meteor spadnuvší z nebe
jako smrt pro svou oběť
zažehne plamen touhy a vášně
zrádný jako vzedmuté moře
slepý a jedovatý jako láska
čím déle zůstane, tím je
vyšší, širší, pálivější, silnější
zachvátí vše na co dosáhne
čeho se dotknou jeho obludné spáry
nakonec hoří vše, co hořet může
a pak
stejně náhle jako přišel
odejde
zmizí navždy
do nekonečné dálky
nechá po sobě jen spáleniště
popelavou poušť
na které měsíce nevyroste ani stéblo trávy
kam oko dohlédne jen šedý a jedovatý popel
zrada, smutek, bolest, nenávist
nenávist k plameni, popelu, světu