Zpět

Květiny ve váze Poezie

Květiny,
květiny ve váze.
Hlavy skloněné
pod tíhou osudu.
Uvadlé květy
nikdy neměly uvadnout.
Krásnější než kdy dříve
jsou seschlé okvětní lístky
ozářené mihotavým
světlem svíčky,
spalované touhou
napít se
horkého vosku
či vína ve sklenici,
rudého jak krev
umírající naděje.
Už nezvednou své květy.
Nemohou než dál usychat.
Nejsem také jen
seschlý květ
bodláku?