Zpět

Klopýtám přes betonové skály Poezie

klopýtám přes betonové skály
ztracen v lese ocelových stromů
na asfaltové louce přede mnou
teče potok chlorovaného zoufalství
ovzduším plným jedu a kouře
proletí radioaktivní výkřik fosgenu
Slunce halogenové lampy zmizí
za mrakodrapem nenávisti
Na ruce jezera kyseliny sírové
leží rozdupané střepy štěstí