Zpět

Hledám štěstí Poezie

hledám štěstí
uprostřed
ocelobetonové džungle

topím se v prachu
nekonečných řek asfaltu

udušen a otráven
jedovatým oblakem
lidskosti

vítr rozvívá uschlé listí
rozdrcené koly aut
kyselé slzy hvězd prší
na šedivé paneláky

naděje hoří v kotli kafilérie
rozpuštěna v kaluži
trichlornitromethanu

komínem uniká páchnoucí
žal a beznaděj

sám a opuštěn umírám
uprostřed smutku a zoufalství