Zpět

Chci být Poezie

Chci být růží spálenou mrazem,
stromem rozťatým bleskem.
Chci být mrazem spalujícím růže,
bleskem roztínajícím stromy.
Chci být vyprahlou pouští,
zatopeným městem.
Chci být žárem rozpalujícím pouště,
řekou zaplavující města.
Chci být světlem udušeným tmou,
tmou dusící světla.
Chci být? Nechci být!
Chci být ničím.